İstanbul 'ileri teknolojilerin' buluşmasına ev sahipliği yapıyor

21 Nisan 2016 21:04
İzleme
198
“ Temiz oda, bioteknoloji ve yaşam bilimleri, endüstriyel tesislerde bakım teknolojileri, big data, endüstri 4.0 ya da dördüncü sanayi devrimi, bakım mühendisliği 'ileri teknoloji' kavramının içini doldurmaya yeten bu terimlerin profesyonelleri, İstanbul'da bir araya geldi. „

Yorumlar