SON DAKİKA
HUKUK GÖZÜYLE

Osmanlı’yı Canlandırmak Mümkün mü?

13 Mart 2017
Osmanlıyı  Canlandırmak Mümkün mü?

 

Yeni Osmanlıcıların Osmanlı Devleti’ni   canlandırmak istedikleri herkesçe bilinen bir husus. Peki, acaba bu mümkün mü? Bu yazımızda bunun mümkün olup olmadığını açıklamaya çalışacağız.

 Osmanlı Devleti, yıkıldığı zaman dahi bir imparatorluk idi. Osmanlı’yı   canlandırmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni imparatorluk haline getirmekle gerçekleşebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni imparatorluk haline getirmek imkan dahilinde bir iş midir? Öncelikle bunu irdelemek gerekir.

  • 20. Yüzyıl imparatorlukların yıkıldığı, milli devletlerin kurulduğu, güçlendiği bir yüzyıl olmuştur. 1. Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 2. Dünya Savaşı’nın sonunda İngiliz İmparatorluğu, 1990 yılında da Rus-Sovyet İmparatorluğu yıkılmıştır. Tarihin gelişimi halen milli devletler yönündedir. Tarihin akışını geriye döndürmek mümkün değildir. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti’ni imparatorluk haline getirmek mümkün değildir.
  • Tarihte hiçbir devlet, hiçbir millet, kendi rızasıyla Osmanlı Devleti’ne katılmamıştır. Osmanlı Devleti, Anadolu’dan sonra Rumeli’yi, Suriye-Mısır ve Arabistan’ı ve Kuzey Afrika’daki toprakları savaşla fethederek imparatorluk haline gelmiştir. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını genişletmek ancak fetih ile söz konusu olabilir. Günümüz dünya şartlarında fetih yolu ile toprak kazanmanın mümkün olamayacağı ayan beyan ortadadır. Bir kere Türkiye’nin ekonomik ve askeri gücü buna hiçbir şekilde müsait değildir. ABD, Rusya, Çin gibi süper güç ülkeler varken böyle bir maceraya kalkışmak ancak delilikle izah edilebilir. Bundan başka Ortadoğu, sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynakları nedeniyle tüm dünyanın ilgisini çeken bir bölge olduğundan fetih yoluyla toprak kazanmaya kalktığımız takdirde süper güçlerin öncülüğünde tüm dünyanın tepemize çullanacağı açık ve net olan bir husustur. Bu sebeplerle de Türkiye Cumhuriyeti’ni imparatorluk haline getirmek mümkün değildir.

Yukarıda açıkladığımız üzere, Türkiye Cumhuriyeti’ni imparatorluk haline getirmek mümkün olmadığından Osmanlı’yı   canlandırmak da mümkün değildir. Bunlardan   başka Osmanlı’yı   canlandırmayı imkânsız kılan diğer birtakım sebepler de vardır. Şimdi de onları açıklayalım:

  • Osmanlı’da egemenlik Osmanlı Hanedanı’na ait idi. Devletin sahibi ve efendisi Osmanlı Hanedanı’ydı. Halk ise hanedana bağlı tebaa durumundaydı. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ile egemenlik Osmanlı Hanedanı’ndan millete intikal etmiştir. Böylece millet eşit haklara sahip vatandaşlar topluluğu haline gelmiştir. Böylelikle, Osmanlı siyasi sistemi temelinden yıkılmıştır. Bu aşamadan sonra millet, hiçbir şekilde egemenliği bir hanedana devretmeye, vatandaşlıktan feragat ederek yeniden tebaa olmaya razı olamaz. Bu sebeple de Osmanlı’yı yeniden canlandırmak mümkün değildir.
  • Milli egemenlik milli ve laik olmak zorundadır. Bu sebeple de milli bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti de laik olmak zorundadır. “Devlet’in dini İslam’dır.” diyen Osmanlı Anayasası ile laik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası taban tabana zıttır. Laiklikten vazgeçerek bir din devleti olmayı kabul edemeyeceğimize göre Osmanlı’yı yeniden canlandırmak mümkün değildir.

Osmanlı Devleti’ni canlandırmanın mümkün olmadığını açıklayabildiğimi sanıyorum. Osmanlı’yı   canlandırmaya çalışmak, gerçekleşmeyecek bir hayalin peşinde koşmak demektir. Böyle bir işe kalkışmak, devletimizi ve milletimizi içinden çıkılmayacak çok tehlikeli bir maceraya sokmaktır. Allah korusun, böyle bir maceraya girilmesi halinde, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak mukadderdir. Bu sebeplerle, Yeni Osmanlıcıları gerçekleşmeyecek, milletimizi ve devletimizi parçalanma, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirecek Osmanlı’yı   canlandırma hayalinden vazgeçmeye, Atatürk’ün kurduğu milli-üniter Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmaya davet ediyorum.

Yorumlar