Cesur Yeni Dünya

12 Ocak 2017
Cesur Yeni Dünya


Amerikalı oluşturma çabalarıyla ilgili ilk tepkileri Amerikan Bağımsızlık Savaşından öncesi ve sonrasındaki, “kimlik” karmaşası ve 19. Asrın ikinci yarısında, “Ödipal karmaşık” tarzında ortaya çıktı. Bağımsızlık Savaşı ne kadar bağımsızlıktı, “nelerden bağımsızlıktı?,” diye bir soru hâlâ güncelliğini koruyan unsurlardandır. Nitekim bu savaşın verilmesinde çabanın bir kısmı da Britanya’nın “zulümleri üzerinde” ancak, temelde Kraliyetin yaptığı mali ve idari yanlışlar üzerinde durulmaktadır.

O dönemde, İngiltere ile kavga halinde olan Fransa da Amerika’daki bağımsızlık hareketine destek verirken, hem kıta Amerika’sında kendi paylaşım alanlarını esas alıyor hem de Britanya’nın iddialarına karşı, deniz aşırı bir cephede, doğrudan kendisi var olmadan savaş açıyordu. Amerikan Özgürlük Anıtı, Amerika’daki İngilizlerin, Britanya’dan hürriyetlerini kazanması kadar, Fransa’nın Britanya İngilizlerine karşı bir zaferini de ifade ediyordu. Yani, Fransız Devrimi, teori halinde iken, Amerika’da uygulamaya konulmuştu.

Bu bilinçlenme, aslında iki tarafı da Anglosakson olan halkların, ya da İngilizlerin iki ayrı kıtadaki görünümlerinin çatışması idi. Farkındalıkla gelen, “Amerikalı kimdir?” soruları da zaten, hem İngiltere’den hem de “Yaşlı Avrupa”dan farklar üzerine oturtulan ve Amerikan kimliğinin “yerli toprak”ta, “frontier” dedikleri, devamlı Batı’ya göçün getirdiği meziyetler serisi olarak açıklayan gezgin yazıları ve sonradan “bilimsel, tarihsel” tezler olarak ortaya çıktı. Turner’in 1882’deki tezi, Amerikan kimliğin, Amerikan kıtasına özgü yanlarına vurgu yaparken, gerçekçiden çok romantik, bilimsellikten öte, “millet inşa” teorisi olarak tarihte yerini aldı.

Cesur Yeni Dünya” bu anlamda, hükmen, Büyük Britanya’nın hemen yanındaki İskoçya, İrlanda gibi ülkelerden farklı değildi. Zaten İngiltere’nin Büyük Britanya olması, İskoçya ve İngiltere’nin 1701’de birleşmesinden oluştu ki Galler zaten bu birliğin parçası olarak önceden vardı. 1707’de iki ülke parlamentoları siyaseten birleşme kararı aldılar. Öte yandan, İrlanda’nın 1801’de birliğe katılması ile “Birleşmiş Büyük Britanya Krallığı” kuruldu ve fakat 1922 yılına kadar, ülkenin adı “Birleşik Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda” olmadı. Bağımsızlık Savaşından önce yazılanlara ve Amerika’nın “kurucu ataları”na göre, İngiliz krallığı Amerika’ya böyle bir yaklaşım sergilemedi. Aksine, tütün, kürk vesaire ürünlerde yaptığı vergilendirme ve kısıtlardan dolayı Yeni Dünya’daki İngilizler, eski dünyadaki İngiliz idaresinden bağımsız olmak istemişlerdi. Britanya boyunduruğundan kurtulan Amerika, 20 yüzyılda, Siyonizm ve Hristiyan Siyonizminin sultasını adeta gönüllü olarak ve farkına varmadan kabullenmiştir.

Yorumlar