Millî Ruhumuzun Dalgalanan Düsturu

14 Kasım 2016
“ Cabir Alpoğlu Albantürk (şair, araştırmacı, yazar) Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi „
Millî Ruhumuzun Dalgalanan Düsturu

 

Millî Ruhumuzun Dalgalanan Düsturu
 Renklerinle yoğurdum Şiirimin her satırı,
Kalbime asmışım saygısını, hatırını,
Dalgalan duysun eller özgürlüğün kokusunu
Milyon milyon bakışta İstiklalin güzelliği
Azerbaycan Bayrağı!

                                             (Balayar Sadık)

 

Azerbaycan halklarının tarihten beri yerleştiği alanların 1813/28 yılları işgalinden-bölünmesinden sonra, tutkulu toplumun 100 yıllık istiklal mücadelesinin sonucu olarak 1918 yılında kazandığı bağımsızlığın temel nitelik-sembollerinden biri olan bayrağımız toplum arasında müstesna ve kutsal tutucudur.

Bağımsız Azerbaycan’ımızın milli bayrağı devlet sembolü, sembolik olarak AHC hükümetinin 1918 yılı 9 Kasım oturumunda kabul edilmiş ve ilk kez 7 Aralık'ta, Parlamentonun açılışı sırasında binasının üzerinde kaldırılmıştır. 70 yıllık bir aradan sonra 1990 yılının 17 Kasım Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde, 1991 5 Şubat’ta ise Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet bayrağı olarak ilan edilmiştir.

28 yıl önce Halk Özgürlük Hareketi başlarken tekrar kaldırılan üç renkli, ay yıldızlı Milli bayrağımız, Devlet bağımsızlığımızın şekillendiği son 25 yılda Güney Azerbaycan için de bir ideal, dava örneği olmak açısından komple, tek vatanlı geleceğimize yönelik umut verici, ilham verici, seferber edici etki gücünün de taşıyıcısıdır.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde “Devlet Bayrağının Kullanımı Kuralları Hakkında” yasa Cumhurbaşkanı tarafından 2008-15 Eylül tarihli Fermanla onaylanmış, 2009 yılının Kasım ayından ise Devlet Bayrağı Günü sivil iş günü olan bayramlar sırasında yer almıştır. Bu ve başka nedenlerle, Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bayrağının nerede ve nasıl kullanılması kuralları yeniden işlenerek geliştirilebilir, devlet kanun hukuken esaslandırılarak tespit edilmeli, toplumda bu ilkelerin uygulanmasının kontrol mekanizması kurularak uygulanmalıdır. Bu nedenle, yararlı olacağını düşünerek bu konuda ileri sürülen teşebbüs ve önerileri destekler, devlet bayrağımızda tecessüm olunan ideolojik, mefkurevi ilkelerin kamu yönetimi ve özel sektörde, eğitim alanı ve diaspora etkinliğinde, sosyal ortam ve ulusal medyada uygulama, tebliğ, eğitim ve teşvik edilmesi işine önem verilmesinin de gerekliğini dikkatlere çekiyorum. Vatanın en yüksek zirvelerine asılarak dalgalanması gereken Devlet Bayrağı her halkın, milletin milli, mücadeleci ruhunun, kudretinin taşıyıcısı, düsturu olduğu için büyük saygı ve ciddiyetle korunmalı, sonsuz sevgi ve saygılarla kapsayan olunmalıdır.

Aşk olsun, bayrağımızı yaratan ve istiklalimizi yaşatan nesillere!!


Cabir Alpoğlu Albantürk (şair, araştırmacı, yazar)

Yorumlar