Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SON DAKİKA

Yeniçeri: Meme Kanserli Hanımlar Malûlen Emekli Olabilsin

17 Nisan 2012 09:45
“ MHP AMeme kanseri hastalığı tedavi sürecinin uzun takipli olması, uygulanan radyoterapi, kemoterapi, herseptin ve bunun gibi tedavi yöntemleri ise hastada şiddetli ağrı ve halsizlik, yorgunluk durumu oluşturmaktadır. Hasta bütün bu olumsuzluklara rağmen çalışma hayatına devam etmekte fakat çalışma ve üretimde verimli olamamaktadır.nkara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri Göğüs Kanseri tedavisi görem çalışan hanımların malûlen emekli olabilmelerini sağlamak amacıyla TBMM Başkanlığı'na bir Kanu „
Yeniçeri: Meme Kanserli Hanımlar Malûlen Emekli Olabilsin
Meme kanseri hastalığı tedavi sürecinin uzun takipli olması, uygulanan radyoterapi, kemoterapi, herseptin ve bunun gibi tedavi yöntemleri ise hastada şiddetli ağrı ve halsizlik, yorgunluk durumu oluşturmaktadır. Hasta bütün bu olumsuzluklara rağmen çalışma hayatına devam etmekte fakat çalışma ve üretimde verimli olamamaktadır." görüşünü öne düren MHP Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri'nin Kanun Teklifi şu şekilde:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz. 16.04.2012

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Ankara MilletvekiliGEREKÇE


Türkiye kanser haritası incelendiğinde her yıl yaklaşık 150.000 yeni kanser olgusu teşhis edilmektedir. Meme kanseri kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türüdür ve genellikle 50 yaş üstündeki kadınları etkiler. Ancak, kadınlarda her yaşta meme kanseri görülmesi mümkündür. Bölgelerimiz ve şehirlerimiz arasında kanser sıklığı arasında belirgin bir fark söz konusu değildir." Kadınlardaki 4 kanserden biri memede yerleşmekte olup, meme kanseri en sık kanserden ölüm nedenidir.

 Tüm meme kanserlerinin yaklaşık %3’ü 35 yaş altı kadınlarda görülür. Genç kadınlarda seyrek görülmekle birlikte; bu yaş grubunda görülen kanserler daha kötü seyirlidir. Özellikle çalışan kadınların çocuk sahibi olma yaşını geciktirmesinden dolayı, gebelik sırasında görülen meme kanseri oranının arttığı görülmektedir.

Meme kanseri, kadınların en sık görülen kanseri olup, tüm kadın kanserlerinin %23’unu teşkil etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 1990 yılında yaptığı calışmada,796.000 yeni meme kanserli olgu ve 314.000 meme kanserinden ölüm saptanmışken, yine WHO’ya bağlı International IARC, 2002 yılındaki değerlendirmesinde; 1.152.000 yeni meme kanserli olgu ve 411.000 meme kanserinden ölüm hesaplanmıştır. Tahminlere göre, 2010 yılında meme kanserli yeni hasta sayısı 1.500, meme kanserinden kaybedilecek kadın sayısı 500.000 olacaktır. 1990-2002 arasındaki on iki yıllık sure içerisinde, dünyada meme kanserinin sıklık ve mortalite oranlarında%25’lik artış görülmektedir.

50-70 yaş arası tüm kadınların NHS Breast Screening Programme (NHS Göğüs Taraması Programı) kapsamında düzenli olarak meme kanseri taramasından geçmeleri gerekmektedir. Kadınların meme bölgelerinde bir anormallik olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeleri ve her tür değişikliği GP’lerine muayene ettirmeleri çok önemlidir.
Meme kanseri evrelerine göre tedavi süreçleri farklılık göstermektedir. Hastalığın özellikle ileri evrelerinde hastalar günlerinin tamamımı hastanede tetkik ve tedavi için geçirmektedirler. Bu hastalığın yarattığı vücut bütünlüğünün bozulması, bazı eksiklikler ve psikolojik sorunlar açısından hastada yaşamları boyu sürecek derin izler bırakmaktadır.

Meme kanseri hastalığı tedavi sürecinin uzun takipli olması, uygulanan radyoterapi, kemoterapi, herseptin ve bunun gibi tedavi yöntemleri ise hastada şiddetli ağrı ve halsizlik, yorgunluk durumu oluşturmaktadır. Hasta bütün bu olumsuzluklara rağmen çalışma hayatına devam etmekte fakat çalışma ve üretimde verimli olamamaktadır.

Sonuç olarak, ülkemiz için de çok önemli bir sorun olan meme kanserinin mamografi ile taraması ve kanserli hastaların düzenli bir şekilde kaydedilmesi, standart ve modern tedavi ve takip programlarının uygulanması son derece önem arz etmektedir.

Yukarıda belirtilen bütün gerçeklere dayanarak hazırlanan bu kanun teklifi ile ileri evrelerde bulunan meme kanserli sigortalı hastaların malulen emekli olabilmeleri amaçlanmaktadır.


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sigortalının talebi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilmiş olan sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne göre düzenlenecek bu raporların ve dayanağı tıbbı belgelerin incelenmesi sonucunda göğüs kanseri hastalığının ileri aşaması bulunduğu tespit edilen sigortalı meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybı dikkate alınmaksızın malül sayılır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar

Politika-Siyaset Manşetler