SON DAKİKA

Telekomcular Derneğinden Makale Yarışması

10 Nisan 2017 14:48
“ ...“Türk Telekom’un Özelleştirilmesi ve Sonuçları” konulu bir makale yarışması düzenlenmiştir... „
Telekomcular Derneğinden Makale Yarışması

Telekomcular Derneği, sosyal ve kültürel faaliyetleri içerisinde yapmış oldukları etkinlik çerçevesinde  “Türk Telekom’un Özelleştirilmesi ve Sonuçları” konulu bir makale yarışması düzenlenmiştir...

Yarışmaya ilişkin bilgiler ve katılma şartları aşağıda belirtilmiştir...

“Türk Telekom’un Özelleştirilmesi ve Sonuçları” konulu bir makale yarışması düzenlenmiştir...

Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin özelleştirmesinin,  teknolojik, ekonomik, sosyal ve hukuki açılardan ülkemize, bilişim/telekomünikasyon sektörüne yaptığı olumlu ve olumsuz etkilerinin ortaya konulması yarışmanın temel amacıdır. Yarışmaya katılan makalelerden yayımlanmaya değer görülenler, kitap olarak yayımlanacaktır.

Yarışmaya gönderilecek makaleleri, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden oluşan Juri değerlendirecektir.

Prof.Dr. Anıl ÇEÇEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku öğretim üyesi,

Prof. Dr. Nizamettin AKTAY İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, BTK Eski Üyesi, Ekonomist

Prof. Dr. Osman COŞKUNOĞLU ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi, Mühendis-Yazar

Abdullah Raşit GÜLHAN Sinerjitürk Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, BTK Eski Üyesi, Fizik Mühendisi

Fusun SARP NEBİL turk.internet.com editörü/ Nükleer Yüksek Mühendisi/ Bilişim-Telekomünikasyon Yazarı

Serhat AYAN Türkiye’nin İlk Teknoloji Editörü Gazeteci/Yazar

Yarışma sonunda

1. Seçilecek Makalenin  yazarına 2000 TL,

2. Seçilecek Makalenin  yazarına 1000 TL,

3. Seçilecek Makalenin  yazarına 500 TL ödül verilecektir.

Ayrıca ilk üçe giren yazarlar yanında mansiyona layık görülen 5 makale sahibine de birer plaket takdim edilecektir.

Yarışmaya son başvuru süresi 30.07.2017’dir. 

TELEKOMCULAR DERNEĞİ

 

TELEKOMCULAR DERNEĞİ

“TÜRK TELEKOM’UN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE SONUÇLARI” KONULU ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI: Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin özelleştirmesinin, teknolojik, ekonomik, sosyal ve hukuki açılardan ülkemize, bilişim/telekomünikasyon sektörüne yaptığı olumlu ve olumsuz etkilerinin ortaya konulması yarışmanın temel amacıdır. Yarışmaya katılan makalelerden yayınlanmaya değer görülenler, kitap olarak yayımlanacaktır.

YARIŞMA KONUSU: “Türk Telekom’un Özelleştirilmesi ve Sonuçları”dır. Türk Telekom özelleştirilmesinin sonuçları her yönüyle bir bütün olarak değerlendirilebileceği gibi, teknolojik, ekonomik, sosyal, yönetimsel veya hukuki yönlerinden yalnızca birisi makale konusu olarak seçilebilir. Hatta sayısallaşma, yerli üreticilerin konumu, istihdam, vergi vb. daha spesifik konular da makalenin konusu olarak belirlenebilir. Özetle, ana konu içerisinde kalmak kaydıyla konu seçimi serbesttir.

YARIŞMAYA KATILAMAYACAKLAR: Yarışmaya Telekomcular Derneği Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Jüri Üyeleri ve bunların birinci derece kan hısımları dışında herkes katılabilir. Ancak, yarışmaya katılamayacakların yarışma kapsamı dışında gönderecekleri makalelerden uygun görülenlere yayınlanacak kitapta yer verilebilir.

KATILIM SÜRESİ: Yarışmaya son başvuru süresi 30.07.2017’dir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez.

KATILIM ŞEKLİ:Katılımcılar, şartname ekindeki başvuru formunu doldurup makaleleri ile telekomculard.yarisma@gmail.com adresine göndereceklerdir. Başvurunun teslim alındığına ilişkin cevabi e-posta yarışmacıya gönderildiğinde katılım tamamlanmış olacaktır. Yarışmacıların makaleyi elektronik ortamda göndermeleri yeterlidir. Makalelerin ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

YARIŞMA JURİSİ: Yarışma Jürisi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Prof.Dr. Anıl ÇEÇEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku öğretim üyesi,

Prof. Dr. Nizamettin AKTAY İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, BTK Eski Üyesi, Ekonomist

Prof. Dr. Osman COŞKUNOĞLU ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi, Mühendis-Yazar

Abdullah Raşit GÜLHAN Sinerjitürk Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, BTK Eski Üyesi, Fizik Mühendisi

Fusun SARP NEBİL turk.internet.com editörü/ Nükleer Yüksek Mühendisi/ Bilişim-Telekomünikasyon Yazarı

Serhat AYAN Türkiye’nin İlk Teknoloji Editörü Gazeteci/Yazar

ÖDÜLLER

Yarışma sonunda

1. Seçilecek Makalenin yazarına 2000 TL,

2. Seçilecek Makalenin yazarına 1000 TL,

3. Seçilecek Makalenin yazarına 500 TL ödül verilecektir.

Ayrıca ilk üçe giren yazarlar yanında mansiyona layık görülen 5 makale sahibine de birer plaket takdim edilecektir.

Makaleleri yayınlanacak kitapta yer almaya layık görülen her makale sahibine de yayınlanacak kitaptan birer adet verilecektir.

MAKALE İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Yarışmanın Dili: Makaleler Türkçe yazılacaktır.

Ücret: Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.

Yazar ve makale sınırlaması: Yarışmaya her yarışmacı en fazla iki makale ile katılabilir. Birden fazla yazar ortak makale ile de yarışmaya katılabilirler.

Yazım Kuralarına Uygunluk: Makaleler, akademik yazım ve etik kuralları ile dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.

Yazım Programı: Makalelerin “Microsoft Office Word” programında .doc veya .docx uzantılı olarak; ana metnin Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklükte ve 1 satır aralığında iki yana yaslı biçimde, dipnotlarının sayfa altında, Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklükte ve 1 satır aralığında iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Makalenin Uzunluğu: Makaleler, başlık, dipnotlar ve referanslar dâhil 1000 kelimeden az, 8000 kelimeden fazla olmamalıdır.

Sayfa Yapısı: Alt: 2 cm, sağ:2 cm, üst:2,5 cm, sol:3 cm kenar boşluğu ile oluşturulmalıdır.

Yayınlanmama şartı: Yarışmaya gönderilen makaleler daha önce bir dergide, gazetede, kitapta vb. yerlerde yayınlanmamış olmalıdır.

Yayın hakkı: Makale sahibi, yarışmaya katıldığı an, dereceye giren makalesinin, Telekomcular Derneğince hazırlanacak veya hazırlattırılacak ortak kitapta, web sitesinde, broşürlerde, tam veya parça olarak, kullanılmasına ve yayınlanmasına izin verdiğini, bunun için ödül dışında başka telif talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışmacı, makalesini kendi kitabında, sitesinde veya başka bir yayın organında yayınlama hakkına sahiptir.

Ödül Töreni: Ödüller 2017 yılı Eylül Ayı içerisinde yapılacak olan bir törenle takdim edilecektir.

Ödül töreni tarihi yarışma sonuçlandıktan sonra katılımcılara e-posta ile bildirilecek ayrıca www.telekomculardernegi.org.tr adresinden de ilan edilecektir. Ödül törenine ulaşım masrafları katılımcıya-yazara aittir.

Baştan kabul: Katılımcılar, şartnamedeki hükümleri tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

Kaynakça ve Dipnotlar: Makalenin sonunda, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.

1.Kitaplar kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı: Kitabın Adı, Yayınevi, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer, Basıldığı Yıl.

Örnek: Köksal, Fazlı: Posta ve Telekomünikasyon Tarihinden Portreler, Akıl Fikir Yayınları,1. Baskı, İstanbul, 2016.


Harun KILIÇ (Özel Haber)

Yorumlar

Kültür-Sanat-Sinema Manşetler