SON DAKİKA

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği yayımlandı

05 Ocak 2017 18:33
“ Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak yeniden düzenlenen Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 31 Aralık 2016 tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. „
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak yeniden düzenlenen Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 31 Aralık 2016 tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlandığını bildirdi. Buna göre, yönetmelik hükümleri, Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanacak.

Akademik teşvik ödemesi en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının profesör kadrosunda bulunanlar için yüzde 100'üne, doçent kadrosundakiler için yüzde 90'ına, yardımcı doçent kadrosundakiler için yüzde 80'ine, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için yüzde 70'ine, akademik teşvik puanının yüze bulunmasıyla bulunacak oranın uygulamasıyla hesaplanacak. Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı faaliyet puanı 30 puanı, akademik teşvik puanı ise 100 puanı geçemeyecek.

Faaliyet puanı hesaplanırken alt faaliyet oranları profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 1,5, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 2, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1 ile çarpılacak.
Akademisyenlere yönelik akademik teşvik ödeneği, her bir takvim yılı için bir önceki yıl esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden şubat ayının 15'inden itibaren 12 ay süreyle her ayın 15'inde ödenecek. Akademik teşvik ödeneği alınabilmesi için akademik teşvik puanının en az 30 olması gerekiyor. Teşvik ödemeleri sürerken kurum değiştirenlerin ödemeleri yeni yükseköğretim kurumlarınca yapılacak. Ödemenin yapılmasından sonrası başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilenlere yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınacak.


İHA

Yorumlar